Beleids- en beheertrajecten

In het bestuurlijke veld waarin u acteert, staat openbare verlichting niet op zichzelf. Het is een thema dat nauw verweven is met andere beleidsmatige aspecten. Daarom is het essentieel dat u over een beleidsplan beschikt dat openbare verlichting in haar context beschrijft. Spectrum ondersteunt u daarbij. Het doel? Komen tot een beleidsplan dat de komende beleidsperiode draagvlak geeft. Draagvlak voor beslissingen als de vervanging van armaturen of de investering in energiezuinige installaties. Onze rol in dit traject is het begeleiden van het bezinnings- en keuzeproces en het uitwerken hiervan tot een heldere beleidsplan.