ENERGIE & KOSTEN BESPAREN

Met openbare verlichting is energie en geld te besparen. Hoe? Hoeveel? Spectrum maakt vervangingsplannen concreet: Van ambitie naar uitvoering in een aantal vanzelfsprekende stappen. Spectrum geeft in een (uniek) dynamisch model inzicht in:

-          Energiebesparing en CO2 reductie
-          Haalbaarheid SER doelen, of niet
-          Quick wins
-          Kostenreductie
-          Investering
-          De concrete renovatieprojecten