Organisatieadvies

Onderhoud en beheer van openbare verlichting hebt u een plaats gegeven in uw organisatie. Een plaats in uw processen. Maar welke plaats? Welke partijen intern en extern zijn erbij betrokken? Wie heeft welke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken?

Spectrum helpt u bij het inrichten van een effectieve en efficiënte organisatie. Het is belangrijk dat beheer- en onderhoudsprocessen helder zijn en de kwaliteit wordt gewaarborgd. Onze adviseur komt graag met ideeën.