RAMS analyse

In hoeverre voldoet een installatieontwerp aan alle eisen? In welke mate zal de ontworpen installatie de vereiste Reliability, Availability, Maintainability en Safety (RAMS) bieden? Natuurlijk zal dat na realisatie snel duidelijk worden. Spectrum kan echter in de ontwerpfase al een RAMS-analyse uitvoeren. Hierdoor krijgt u in de ontwerpfase inzicht in het prestatieniveau van de installatie. Op basis van de analyse kunt u het ontwerp optimaliseren. De RAMS-analyse helpt u een hoge kwaliteit te waarborgen én aan te tonen.