Directievoering en toezicht

De beste gelegenheid om de kwaliteit te toetsen die uw opdrachtnemer levert, is tijdens de uitvoering. Dat is zowel in uw belang als in het belang van de aannemer, om de eenvoudige reden dat u dan tijdig kunt bijsturen. U kunt hiervoor directievoerders en toezichthouders van Spectrum inschakelen. Wij bewaken zowel de financiële, procedurele en planningstechnische aspecten als de technisch inhoudelijke kwaliteit. We zijn op het werk aanwezig en toetsen de voortgang aan de hand van het bestek. Zo voorkomt u onaangename verrassingen en discussiepunten na oplevering.