OVL-monitor 2017-2018!

Spectrum heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de OVL-monitor, een initiatief van OVLNL/IGOV. Het biedt een schat aan informatie. Deze is bruikbaar voor het uitzetten van beleid,
strategieën en programma's. Op langere termijn biedt de OVL-
monitor inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkelingen en de factoren die hierbij een rol spelen. Zo kan er geleerd worden van ervaringen en kunnen nieuwe inzichten verkregen worden.

OVLNL publiceert de resultaten op 16 november 2017.