resultaat enquête circulariteit

We peilden tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Utrecht (eind september 2017) de stand van zaken rondom circulariteit en openbare verlichting.
48 enthousiaste deelnemers hebben hieraan meegedaan, waarvoor onze dank! De eerste peiling rondom circulaire economie en openbare verlichting is een mooi begin!

De meerderheid weet waar circulaire economie over gaat en denkt hier realistisch over na. Er zijn ook drempels voor de verdere introductie. Een taak voor ons allemaal om circulariteit verder te implementeren!

Lees de resultaten in dit PDF-document!