Rijkswaterstaat

Openbare verlichting heeft alles te maken met verkeersdoorstroming en –veiligheid. Maar de tijd is voorbij dat elke doorgaande weg verlicht moest worden. Een duurzaam beleid vraagt om andere afwegingen. En steeds vaker rijst voor u als Rijkswaterstaat de terechte vraag: waarom zóu u verlichting aanbrengen? Het antwoord op die vraag vereist nader onderzoek. Al in die beleidsfase kunt u een beroep doen op onze expertise. We helpen u bij het zorgvuldig afwegen van argumenten en het in kaart brengen van technische mogelijkheden en consequenties.

We zijn daarnaast een bureau dat ondersteunt bij de aanbesteding en uitvoering van projecten. Deskundige begeleiding (namens u) schept ruimte voor initiatieven en innovatie vanuit de markt. We helpen u het resultaat te waarborgen door toezicht en controle.