Begeleiden aanbestedingen

Gaat u een project (Europees) aanbesteden? Dan hebt u te maken met tal van regels en procedurele voorschriften. Bedoeld om alle partijen gelijke kansen te bieden. Spectrum kan de complete aanbesteding voor u begeleiden. Van publicatie en aanbestedingsdocument tot nota van inlichtingen en gunning. We zijn betrokken als inhoudelijke specialist maar bewaken tegelijk een aanbestedingsprocedure die aan alle eisen voldoet.