Toetsings- en opleveringskeuringen

Bij de realisatie van openbare verlichting, werkt u nauw samen met aannemers. Uw bestek is het uitgangspunt. U bent er zo zeker van dat u en alle aannemers die inschrijven dezelfde uitgangspunten hebben. Maar bent u er ook zeker van dat de opgeleverde installatie aan alle bestekseisen voldoet? U zou niet de eerste zijn die na vele jaren ontdekt dat de installatie (op onderdelen) van een andere kwaliteit is… U voorkomt dat door Spectrum de installatie te laten keuren bij oplevering. Het is een diepgaande toetsing, met het bestek als uitgangspunt. Onze onafhankelijke keuring is een betrouwbaar ijkpunt voor u én uw aannemer!