Beheer van revisietekeningen voor eigen elektrotechnische installaties

04/28/2023Openbare verlichting

Bij het beheer van de openbare verlichting in de gemeente weet iedere vakspecialist dat het erg belangrijk is om te beschikken over de juiste revisiegegevens van de eigen elektrotechnische installatie. Deze gegevens zijn niet alleen nodig voor het onderhouden van de installatie. Ze zijn ook nodig om te voldoen aan verplichtingen zoals de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Bovendien zijn de gegevens ook een belangrijk onderdeel om de elektrische veiligheid voor de organisatie, aannemer(s) en inwoners te kunnen borgen.

Eén van onze diensten is het inventariseren en digitaliseren van alle beschikbare gemeentelijke revisiegegevens. Het resultaat is één Autocad tekening met alle assets en bijbehorende verdeelkasten en kabelnetwerken. In één oogopslag hebt u overzicht of assets zijn aangesloten op het net van de netbeheerder of op eigen kabelnetten. We voeren daarnaast ook controles uit om te zorgen dat de kabeltracés in de praktijk overeenkomen. Tijdens deze controles noteren we de groepsnummers en faseverdelingen bij de betreffende objecten en kabels en vermelden deze ook op de tekening.

Ook de tekeningen van de verdeelkasten kunnen worden geïnventariseerd en gedigitaliseerd naar één format, zodat deze gelijkwaardig zijn van opzet over alle verdeelkasten binnen uw gemeente.

Nieuwe revisiegegevens van de gemeente kan u doorsturen naar Spectrum, welke deze controleert en verwerkt. Zo blijft de tekening up-to-date. Hierbij wordt de kwaliteit van de informatie geborgd en wordt de Assetdata van de objecten bijgewerkt en gecontroleerd.

Ten slotte is er een 100% inspectie, conform de NEN1010/NEN3140, mogelijk op basis van de opgestelde kastpakketten en kabellooptekeningen welke door een gespecialiseerd onafhankelijk inspectiebureau zal worden uitgevoerd. In overleg met de gemeente en onderhoudsaannemer worden eventuele gebreken opgelost en geborgd dat de oplossingen zijn doorgevoerd, waarna er een her-inspectie kan plaatsvinden.

Resultaat:

- De juiste gegevens beschikbaar voor onderhoud en nieuwe ontwerpen
- Borging van de kwaliteit en juistheid van de revisiegegevens
- Borging van de WIBON wetgeving
- Borging van de kwaliteit en veiligheid van de installatie(s) door inspecties
- Geïnspecteerde en goedgekeurde installaties conform de NEN1010/NEN3140

Hebt u interesse in dit aanbod? Contacteer dan collega Philip Kortes!

 elektrische installatie
revisie van elektrische installatie

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63